Työmuodot

Jumalanpalveluselämä

Kokoonnumme ainakin toistaiseksi 2 krt/kk  sunnuntain jumalanpalvelukseen Toivontuvalle Korkeakoskelle, Koskitie 62. Ilmoitamme tarkemmin Oriveden Sanomissa ja Ykköset-lehdessä.

Rukousiltoja viikoittain kodeilla Juupajoella ja Orivedellä.

 

Lähetystyö

Kannatamme taloudellisesti ja rukouksin Hanna & Markus Rokosan työtä Bulgariassa, jossa he toimivat lasten ja nuorten parissa evankeliumin työssä.

Diakoniatyö

Pyrimme kohtaamaan vanhuksia ja avun tarpeessa olevia mahdollisuuksiemme mukaan.